Ampliació del refugio Ventosa

 

     
       

Seguiment de la construcció : timelaps